brand_1_title
brand_2_title
brand_3_title
brand_4_title
brand_5_title
brand_6_title
brand_7_title
brand_8_title
brand_9_title
brand_10_title
Được hỗ trợ bởi google Dịch
 
TTSONE - Nhà cung cấp vật tư thiết bị hàng đầu Việt Nam TTSONE - Nhà cung cấp vật tư thiết bị hàng đầu Việt Nam

Tư vấn bán hàng

02466.748.728

Chính sách bảo mật

Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, Quý khách đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu Quý khách không đăng nhập vào tài khoản của mình.

1. Thông tin thu thập và mục đích thu thập

Khi Thành viên thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại website TTSONE , tùy từng thời điểm, Công ty sẽ thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông tin Thành viên“), để Công ty có thể định danh và/hoặc xác minh thông tin thành viên nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thông tin cá nhân: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Thành viên (thành viên);
 • Thông tin pháp nhân thực hiện khuyến mại: tên pháp nhân, địa chỉ đăng ký, email, mật khẩu đăng nhập, mã số thuế, tài khoản thanh toán… tùy thuộc theo yêu cầu phù hợp với luật định;
 • Thông tin sản phẩm: tên, loại sản phẩm, mô tả sản phẩm, chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của sản phẩm,…tùy thuộc theo yêu cầu phù hợp với luật định.

2. Tiếp cận và chỉnh sửa thông tin Thành viên

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông tin Thành viên của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công ty thực hiện việc này.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Website TTSONE sử dụng Thông Tin Thành viên bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi mục đích sau đây:

 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Thành viên dựa trên nhu cầu và các thói quen của Thành viên khi truy cập vào website TTSONE ;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và website TTSONE ;
 • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Thành viên với Công ty, các website, website khác của Công ty TNHH TTSONE hoặc ngược lại;
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Thành viên trên website TTSONE .
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Công ty sẽ có quyền chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng trong trường hợp pháp luật có quy định hoặc khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

4. Lưu giữ và bảo mật thông tin

Thông tin Thành viên sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của TTSONE cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. .

5. Cam kết bảo mật Thông tin Thành viên

Thông tin cá nhân của Thành viên trên website TTSONE được TTSONE cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng Thông tin Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó, trừ trường hợp quy định 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Thông tin Thành viên, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Công ty.

Mọi Thông Tin Thành viên, cũng như các thông tin trao đổi giữa Thành viên và Công ty đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công ty.

Công ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Thành viên. Công ty cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Thành viên khi Thành viên truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của website TTSONE. Khi thu thập dữ liệu, Công ty thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Thành viên tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Thành viên này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Công ty không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập Thông tin Thành viên trên website TTSONE cũng như trên các website của Công ty, trừ trường hợp được sự đồng ý của Thành viên.

Công ty cam kết sẽ không mặc định buộc Thành viên phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng website của mình.

Thành viên có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên website TTSONE cho bên nào khác. Trường hợp Thành viên tiết lộ thông tin dẫn đến thiệt hại, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tất cả những vấn đề phát sinh. Công ty không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Thành viên truy cập vào website TTSONE từ các website khác không phải là website chính thức của Công ty.

Thành viên tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website TTSONE , cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website TTSONE , cũng như các hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Trong trường hợp phát hiện Thành viên có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Công ty có toàn quyền chuyển Thông tin Thành viên cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

6. Chia sẻ Thông Tin Thành viên

 • Công ty không cung cấp Thông Tin Thành viên cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc đã được Thành viên đồng ý theo các điều khoản trong Chính sách này.
 • Ngoài các trường hợp Công ty có quyền chia sẻ, cung cấp thông tin cho bên thứ ba được đề cập trong Chính sách này, Công ty sẽ có thông báo cụ thể cho Thành viên khi phải tiết lộ Thông Tin Thành viên cho một bên khác. Trong trường hợp này, Công ty cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Thành viên khi được sự đồng ý của Thành viên.
 • Công ty có thể chia sẻ Thông Tin Thành viên cho các mục đích sau:
  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Công ty có thể dùng Thông Tin Thành viên để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Thành viên (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Công ty tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Thành viên, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Thành viên cung cấp cho TTSONE sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi Thông Tin Thành viên với các công ty khác cùng thuộc TTSONE và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Thành viên với Công ty. Việc chia sẻ này giúp Công ty có thể cung cấp cho Thành viên các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Thành viên có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty liên kết của Công ty được cấp quyền truy cập Thông Tin Thành viên, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  • Trao đổi Thông Tin Thành viên với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công ty: Công ty có thể chuyển Thông Tin Thành viên cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Thành viên. Công ty cũng có thể trao đổi Thông Tin Thành viên với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
Chat với TTS
Bạn cần hỗ trợ
Ưu đãi
0865 392 066
Hotline:
02466 748 728
Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng